Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 07-KH/TW
Ngày ban hành
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Cơ quan ban hành BCH TW
Lĩnh vực Tổ chức biên chế
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 5_07_KHTW.pdf
°
1 người đang online