Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ 

 

 

Thời gian

Ô. Lê Quang Hòa

(Giám đốc Sở)

Ô. Cù Trọng Khang

(Phó Giám đốc Sở)

B. Nguyễn Thị Tươi

(Phó Giám đốc Sở)

   B. Nguyễn T. Thiều Hương

(Phó Giám đốc Sở)

Thứ 2

Ngày 26/02/2023

Sáng

Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 27/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 28/02/2023

Sáng

Dự Hội nghị CCHC, SX ĐVCH, Ký Giao ước thi đua tỉnh

Dự Hội nghị CCHC, SX ĐVCH, Ký Giao ước thi đua tỉnh

Dự Hội nghị CCHC, SX ĐVCH, Ký Giao ước thi đua tỉnh

Dự Hội nghị CCHC, SX ĐVCH, Ký Giao ước thi đua tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 29/02/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 01/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

°
153 người đang online