Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ 

 

 

Thời gian

Ô. Lê Quang Hòa

(Giám đốc Sở)

Ô. Cù Trọng Khang

(Phó Giám đốc Sở)

B. Nguyễn Thị Tươi

(Phó Giám đốc Sở)

   B. Nguyễn T. Thiều Hương

(Phó Giám đốc Sở)

Thứ 2

Ngày 27/3/2023

Sáng

Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 28/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp tại Bắc Ninh

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Bắc Ninh

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 29/3/2023

Sáng

Họp tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 30/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 31/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

°
737 người đang online