Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 9 năm 2023

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
100%

 

 

Tải Nghị quyết tại đây: 68.pdf

Tin mới nhất

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở về xây dựng kế hoạch công tác Nội vụ năm 2024 và triển...(27/11/2023 8:39 SA)

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng...(05/10/2023 2:16 CH)

Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành...(13/07/2023 7:54 SA)

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ sở thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và...(15/06/2023 7:57 SA)

Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với...(10/04/2023 10:36 SA)

Thông báo Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng...(03/03/2023 9:53 SA)

Nghị quyết về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác...(10/02/2023 6:09 CH)

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023(12/01/2023 10:05 SA)

°
34 người đang online