Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở tháng 8/2023

Đăng ngày 07 - 09 - 2023
100%

 

Tin mới nhất

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở...(08/11/2023 7:20 SA)

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở...(04/10/2023 2:22 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(09/08/2023 10:22 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(06/07/2023 3:23 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(06/06/2023 6:42 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(12/05/2023 6:45 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(28/04/2023 1:55 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(03/03/2023 10:50 SA)

°
149 người đang online