Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ

Đăng ngày 14 - 08 - 2023
100%

 

Từ ngày 10-11/8/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các học viên là đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực quản lý hội, quỹ của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn đại biểu của tỉnh Hưng Yên do bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Với mục đích cập nhật kiến thức, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ cho đội ngũ công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ truyền đạt 05 chuyên đề, gồm: (1) Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, những nội dung chính trong quản lý nhà nước đối với hội; (2) Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động và quản lý nhà nước đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện; (3) Hướng dẫn quy trình thủ tục, kỹ năng thẩm định hồ sơ hội, quỹ và trao đổi một số vướng mắc, phát sinh; (4) Quản lý viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; (5) Tình hình cập nhật cơ sở dữ liệu hội, quỹ và yêu cầu đối với bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, các học viên đã thảo luận, trực tiếp trao đổi và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý về hội, quỹ hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Lớp tập huấn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên toàn quốc và vị trí, vai trò, tính chất của hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ngày càng được khẳng định, tiếp tục là cầu nối, đại diện hội viên, các tầng lớp nhân dân để phản ánh nguyện vọng, tiếng nói, kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước; là nguồn lực quan trọng của Đảng, Nhà nước trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thứ trưởng đề nghị cần tăng cường, đẩy mạnh quán triệt, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hội, quỹ và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ nhằm tạo điều kiện phát huy thế mạnh của hội, quỹ theo quy định pháp luật; đồng thời khắc phục hạn chế, khó khăn tồn tại trong tổ chức, hoạt động của hội, quỹ; chú trọng giới thiệu, lựa chọn được nhân sự tham gia lãnh đạo hội, quỹ; đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu, quy tụ và phát huy được sức mạnh của tập thể hội, quỹ. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng giao Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của các đại biểu để báo cáo, đề xuất phương án xử lý cho phù hợp quy định và sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.

Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ năm 2023 của Bộ Nội vụ góp phần giúp cho đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác tham mưu lĩnh vực quản lý hội, quỹ của tỉnh Hưng Yên nói riêng và các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung từng bước nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về hội, quỹ; triển khai tốt các quy định của Trung ương về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ tại địa phương.

Tin mới nhất

Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo...(11/07/2023 1:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ...(23/05/2023 9:09 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số...(19/05/2023 4:10 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án...(17/05/2023 6:38 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hội Liên...(16/05/2023 7:47 SA)

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến...(11/05/2023 5:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định...(19/04/2023 2:05 CH)

Tham gia dự thảo Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng...(19/04/2023 8:40 SA)

°
2 người đang online