Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 11 - 07 - 2023
100%

 

Thực hiện Thông báo số 1185-TB/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Để làm rõ thêm các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành chính sách nêu trên tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến vào ngày 17/8/2023; Chiều ngày 10/7/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị để thống nhất các nội dung có liên quan đến dự thảo Nghị quyết.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Hòa, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí là Lãnh đạo đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và chuyên viên các phòng có liên quan; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Tổ chức, biên chế; Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hòa, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu: Đề nghị các đồng chí là Lãnh đạo đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và chuyên viên các phòng liên quan tham gia ý kiến để thống nhất một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, cụ thể về: Đối tượng áp dụng, đối tượng không áp dụng, số lượng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, thời gian thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã thảo luận và tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo các Nghị quyết. Đồng thời, với mỗi ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã giải trình cụ thể từng ý kiến của đại biểu.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hòa, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các đại biểu dự họp bổ sung các ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và các đại biểu đã đồng tình với các nội dung giải trình của Sở Nội vụ. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ sớm hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến vào ngày 17/8/2023.

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ(14/08/2023 2:00 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ...(23/05/2023 9:09 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số...(19/05/2023 4:10 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án...(17/05/2023 6:38 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hội Liên...(16/05/2023 7:47 SA)

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến...(11/05/2023 5:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định...(19/04/2023 2:05 CH)

Tham gia dự thảo Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng...(19/04/2023 8:40 SA)

°
184 người đang online