Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế

Đăng ngày 06 - 06 - 2023
100%

 

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Tại Nghị định mới này đã có nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước đây.

Trong đó, một trong những nội dung đáng lưu ý lại Nghị định 29/2023/NĐ-CP là bổ sung đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Cụ thể, so với các Nghị định trước đây, Nghị định 29/2023 bổ sung đối tượng sau phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại “Điều 2. Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế".

Như vậy, từ ngày 20/7/2023 - thời điểm chính thức có hiệu lực của Nghị định 29/2023/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật mà chưa đến mức bị bãi nhiệm/bị buộc thôi việc theo quy định tại thời điểm xét tinh giảm biên chế cũng thuộc đối tượng bị tinh giản biên chế.

Ngoài ra, Nghị định 29/2023/NĐ-CP còn quy định 02 trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế gồm:

- Người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp tự nguyện tinh giản biên chế;

- Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Về nguyên tắc tinh giảm biên chế, Điều 3 Nghị định 29/2023/NĐ-CP nêu rõ:

- Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

- Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp...

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/7/2023.

Tải Nghị định tại đây: 20230604121243.833.pdf

Tin mới nhất

Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/11/2023 12:44 CH)

Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(16/11/2023 7:10 SA)

Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2023/TT-BYT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên...(08/11/2023 6:42 SA)

Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(29/10/2023 6:27 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường...(24/10/2023 2:13 CH)

THÔNG TƯ SỐ 15/2023/TT-BNV NGÀY 15/10/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT...(17/10/2023 9:44 SA)

Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ Nội vụ quy định về xử lý kỷ luật đối với...(05/10/2023 9:30 SA)

Thông tư số 08/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị...(04/10/2023 9:33 SA)

°
4 người đang online