Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tháng 4/2023

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

 

Tin mới nhất

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở...(08/11/2023 7:20 SA)

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở...(04/10/2023 2:22 CH)

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở...(07/09/2023 6:43 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(09/08/2023 10:22 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(06/07/2023 3:23 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(06/06/2023 6:42 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(28/04/2023 1:55 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(03/03/2023 10:50 SA)

°
95 người đang online