Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
100%

 

Thực hiện Công văn số 886/UBND-KGVX ngày 12/04/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý thông tin và giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Sở Nội vụ cung cấp Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 của Sở Nội vụ (26/09/2023 9:52 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023 (điều chỉnh)(08/09/2023 6:40 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023 của Sở Nội vụ (28/08/2023 9:09 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ(25/07/2023 9:18 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ(26/06/2023 7:00 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023 của Sở Nội vụ(26/05/2023 10:08 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023 của Sở Nội vụ(28/04/2023 10:04 SA)

Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2024 của Sở Nội vụ(07/04/2023 10:13 SA)

°
4 người đang online