Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Ban hành tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao để số hóa phục vụ Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”

Đăng ngày 18 - 06 - 2023
100%

Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-BNV ban hành Tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để số hóa phục vụ Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”.

 

Quyết định 416/QĐ-BNV quy định tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để số hóa phục vụ Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”, cụ thể như sau:
 

1. Tài liệu lưu trữ được đưa ra nhiều lần để phục vụ độc giả khai thác, sử dụng tại Phòng Đọc của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.
 
2. Tài liệu lưu trữ được đưa ra nhiều lần để phục vụ công tác công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia dưới các hình thức: xuất bản ấn phẩm; triển lãm, trưng bày; đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các kênh truyền hình, truyền thanh.
 
3. Tài liệu lưu trữ dự kiến đưa ra công bố, giới thiệu theo Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Căn cứ vào các tiêu chí của Quyết định này, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chỉ đạo các Trung tâm Lưu trữ quốc gia rà soát, thống kê, lập danh mục các phông/công trình/sưu tập lưu trữ có tần suất sử dụng cao cần số hóa trong Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam - Giai đoạn 2”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc...(05/05/2023 2:17 CH)

Quy định mới về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức(03/01/2023 6:29 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

Văn bản về lưu trữ lịch sử tỉnh(29/07/2021 9:11 SA)

Thông báo số 03/TB-HĐKT ngày 06/4/2021 của Hội đồng Kiểm tra Cục Văn thư Lưu trữ về kế hoạch tổ...(19/04/2021 11:16 SA)

Công văn số 01/SNV-VTLT ngày 04/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê...(04/01/2021 3:25 CH)

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND về tăng tường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ...(22/10/2020 2:00 CH)

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ(23/09/2020 7:15 SA)

°
102 người đang online