Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
100%

 

Sáng nay 19/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại UBND tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Lê Huy- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng- Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan của Sở Nội vụ.

(Ảnh: Ông Nguyễn Lê Huy- Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh)

Được sự phân công của Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ Bà Nguyễn Thị Thiều Hương đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả triển thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, khái quát những kết quả đạt được trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; đồng thời báo cáo cũng tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân những nội dung đã triển  khai nhưng chưa hoàn thành gồm: (1) Việc thực hiện quy định số lượng biên chế, số lượng cấp phó; (2)Việc hợp nhất, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định; (3) Việc chấm dứt hợp đồng làm công việc chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị.

(Ảnh: Bà Nguyễn Thị Thiều Hương - PGĐ Sở Nội vụ trình bày Báo cáo)

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã giải trình và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thực hiện bố trí cấp phó dôi dư tại các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức lại; phương án thực hiện chấm dứt lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính; việc hợp nhất, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định; việc sắp xếp các trường để thực hiện phương án tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời nêu ra nhũng khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai; kiến nghị, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU nêu trên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính cũng trình bày những khó khăn trong việc triển khai thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục trong khiTrung ương chưa ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp cũng như chưa có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ,... nhất là cơ chế chuyển đổi cơ chế tài chính đối với các trường MN, TH, THCS chất lượng cao, THPT nên chưa có cơ sở tham mưu thực hiện cơ chế tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên cho các đơn vị SNCL.

(Ảnh: Ông Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu)

Sau khi nghe ý kiến tiếp thu, giải trình của Lãnh đạo các Sở có liên quan, Lãnh đạo UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 88-KH/TU. Trong đó, yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành tại Kế hoạch số 88-KH/TU; tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị,…. góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bộ máy và quản lý biên chế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

(Ảnh: Ông Lê Xuân Tiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng đoàn Giám sát)

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Tiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng đoàn Giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, qua đó hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các cơ quan, tổ chức hành chính và đầu mối bên trong của từng cơ quan, tổ chức hành chính gắn với sử dụng hiệu quả số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Trong đó tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền địa phương trên cơ sở các quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; Nghiên cứu việc hợp nhất, sáp nhập khối chính quyền cấp xã đảm bảo quy định; Chấm dứt tình trạng lao động hợp đồng không đúng quy định; Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy. Đối với kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, Đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ(14/08/2023 2:00 CH)

Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo...(11/07/2023 1:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ...(23/05/2023 9:09 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án...(17/05/2023 6:38 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hội Liên...(16/05/2023 7:47 SA)

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến...(11/05/2023 5:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định...(19/04/2023 2:05 CH)

Tham gia dự thảo Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng...(19/04/2023 8:40 SA)

°
48 người đang online