Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Sở Nội vụ làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 05 - 2023
100%

 

Chiều ngày 15/5/2023, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức buổi làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh để họp bàn việc kiện toàn tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đến dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh gồm đồng chí: Đặng Thái Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội; Phạm Thị Hậu, Phó Chủ tịch Hội; Tạ Quang Chuyên, Phó Chủ tịch Hội; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Phòng Tổ chức, biên chế đã báo cáo, làm rõ lý do cần kiện toàn tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Thực hiện Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, ngày 20/01/2009 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND cho phép thành lập 172 Hội LHTN Việt nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gồm: Hội LHTN Việt Nam tỉnh; 10 Hội LHTN Việt nam các huyện, thị xã, thành phố; 161 Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn). Tuy nhiên, tại Quyết định số 147/QĐ-UBND chưa quy định cụ thể về tôn chỉ, mục đích; nguyên tắc tổ chức, hoạt động; nơi đặt trụ sở của các Hội; Sở, ngành có trách nhiệm QLNN đối với Hội,… nên quá trình tổ chức, triển khai thực hiện của các Hội cũng như công tác QLNN đối với các hội nêu trên còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổ chức, biên chế báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu chỉ đạo làm rõ một số quy định hiện hành về Hội: Ngày 21/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định số 88/2003/NĐ-CP nêu trên; đồng thời, tại Điều 13 Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 11/10/2020 quy định: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức ở Trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương; Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Xã, phường, thị trấn và tương đương; Việc thành lập, giải thể các tổ chức nói trên phải tuân thủ pháp luật hiện hành và phân cấp của tỉnh. Vì vậy, việc kiện toàn tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là cần thiết.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã thảo luận và có ý kiến phát biểu đối với các nội dung có liên quan.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận: Sở Nội vụ thống nhất với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về chủ trương, thời gian, lộ trình kiện toàn Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ(14/08/2023 2:00 CH)

Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo...(11/07/2023 1:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ...(23/05/2023 9:09 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số...(19/05/2023 4:10 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án...(17/05/2023 6:38 CH)

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến...(11/05/2023 5:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định...(19/04/2023 2:05 CH)

Tham gia dự thảo Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng...(19/04/2023 8:40 SA)

°
145 người đang online