Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tháng 3/2023

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
100%

 

Tải Thông báo tại đây:46.pdf

Tin mới nhất

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc sở...(07/09/2023 6:43 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(09/08/2023 10:22 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(06/07/2023 3:23 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(06/06/2023 6:42 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(12/05/2023 6:45 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(03/03/2023 10:50 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(20/02/2023 9:29 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(13/01/2023 3:48 CH)

°
157 người đang online