Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tham gia dự thảo Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các Hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc, giai đoạn 2023-2025

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
100%

 

Ngày 19/4/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 475/SNV-TCBC gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc của tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các Hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc, giai đoạn 2023-2025. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29/4/2023 theo phần mềm quản lý văn bản và địa chỉ e-mail công vụ: tcbc.nv@hungyen.gov.vn để Sở tổng hợp, hoàn thiện Đề án

Các dự thảo Đề án:

CV-SNV lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Đề án quy định tạm thời VTVL đối với Hội.pdf

4.2023 DỰ THẢO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỘI ĐẶC THÙ.docx

PHỤ LỤC I.docx

PHỤ LỤC II.docx 

PHỤ LỤC III.docx

 

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ(14/08/2023 2:00 CH)

Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo...(11/07/2023 1:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ...(23/05/2023 9:09 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số...(19/05/2023 4:10 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án...(17/05/2023 6:38 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hội Liên...(16/05/2023 7:47 SA)

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến...(11/05/2023 5:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định...(19/04/2023 2:05 CH)

°
280 người đang online