Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương

Đăng ngày 05 - 02 - 2023
100%

 

Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

Danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền định kỳ chuyển đổi gồm:

1. Cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Báo chí; Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Bưu chính.

2. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Thông tư là từ đủ 03 năm đến 05 năm không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2023.

Tải Thông tư tại đây: 

Tin mới nhất

Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...(22/09/2023 8:19 SA)

Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về việc ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản...(07/09/2023 8:26 SA)

Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư do Bộ...(09/08/2023 7:12 SA)

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...(18/07/2023 6:59 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:39 SA)

Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,...(30/06/2023 6:47 SA)

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên...(12/06/2023 5:47 SA)

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế (06/06/2023 2:26 CH)

°
408 người đang online