Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 01 - 03 - 2023
100%

 

Ngày 28/02/2023, thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-SNV ngày 17/02/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên phối hợp với UBND huyện Tiên Lữ tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức, viên chức; công tác tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Tiên Lữ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ gồm có: bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn Thanh tra. Về phía UBND huyện Tiên Lữ gồm có: bà Nguyễn Thị Bích Hường, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ và Lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Nội vụ UB huyện Tiên Lữ.

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, bà Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 158/QĐ-SNV ngày 17/02/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ và thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn Thanh tra.

Ảnh: đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt UBND huyện Tiên Lữ, bà Nguyễn Thị Bích Hường, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ nhất trí với các nội dung trong Kế hoạch tiến hành thanh tra của Sở Nội vụ. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn phối hợp, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cung cấp Đoàn Thanh tra.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn Thanh tra xây dựng lịch làm việc cụ thể đối với đơn vị, triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra đảm bảo đúng Luật Thanh tra, đúng nội dung trong Kế hoạch tiến hành thanh tra. Đề nghị UBND huyện Tiên Lữ phối hợp, tạo điều kiện giúp Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo kế hoạch.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định, bà Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Tiên Lữ quan tâm phối hợp để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Yêu cầu thành viên Đoàn Thanh tra nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch./.

Tin mới nhất

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ(27/03/2023 3:22 CH)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 2:08 CH)

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu...(24/02/2023 7:26 SA)

°
180 người đang online