Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
100%

 

- Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định, công bố Danh mục gồm 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (01 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức-Biên chế; 02 văn bản thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ nhà nước, 03 văn bản thuộc lĩnh vực Công chức-Viên chức);

- Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định, công bố Danh mục gồm 04 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa năm 2022 ( 02 văn bản thuộc lĩnh vực Công chức-Viên chức; 01 văn bản thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ; 01 văn bản thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Tải Quyết định và các Phụ lục tại đâymoi-xem-toan-van-quyet-dinh-so-41-qd-bnv-03022023100704SA.pdfphu-luc-i-03022023100704SA.pdfphu-luc-ii-03022023100704SA.pdf

Tin mới nhất

Quyết định số 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy...(27/01/2023 8:55 SA)

Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...(06/01/2022 4:29 CH)

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn...(15/10/2021 11:16 SA)

°
63 người đang online