Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
100%

 

- Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định, công bố Danh mục gồm 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (01 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức-Biên chế; 02 văn bản thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ nhà nước, 03 văn bản thuộc lĩnh vực Công chức-Viên chức);

- Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định, công bố Danh mục gồm 04 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa năm 2022 ( 02 văn bản thuộc lĩnh vực Công chức-Viên chức; 01 văn bản thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ; 01 văn bản thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Tải Quyết định và các Phụ lục tại đâymoi-xem-toan-van-quyet-dinh-so-41-qd-bnv-03022023100704SA.pdfphu-luc-i-03022023100704SA.pdfphu-luc-ii-03022023100704SA.pdf

Tin mới nhất

Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...(22/09/2023 8:19 SA)

Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về việc ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản...(07/09/2023 8:26 SA)

Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư do Bộ...(09/08/2023 7:12 SA)

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...(18/07/2023 6:59 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:39 SA)

Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,...(30/06/2023 6:47 SA)

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên...(12/06/2023 5:47 SA)

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế (06/06/2023 2:26 CH)

°
132 người đang online