Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch số 20/KH-SNV ngày 16/02/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Nội vụ

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
100%

 

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Tải Kế hoạch tại đây: Kế hoạch TDTHPL của Sở.pdf

Tin mới nhất

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ(27/03/2023 3:22 CH)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 2:08 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tiên Lữ(01/03/2023 2:30 CH)

°
93 người đang online