Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch số 20/KH-SNV ngày 16/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Nội vụ

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
100%

 

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Tải Kế hoạch tại đây: Kế hoạch TDTHPL của Sở.pdf

Tin mới nhất

Quyết định ban hành danh mục, thời hạn, quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC) tại...(14/09/2023 6:54 SA)

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể, công chức, viên...(27/06/2023 9:11 SA)

Hướng dẫn quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động(25/06/2023 9:01 SA)

Quyết định số 1436/QĐ-SNV ngày 16/5/2023 sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên(18/05/2023 8:53 SA)

Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 03/02/2020 ban hành Quy chế làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên(16/05/2023 9:55 SA)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 1:59 CH)

Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 14/02/2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực ngành Nội vụ...(14/02/2023 9:03 SA)

Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 16/01/2023 xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản...(17/01/2023 1:15 CH)

°
182 người đang online