Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ Nội vụ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 05 - 10 - 2023
100%

 

Ngày 13/10/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (hợp nhất Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ)
Xem toàn văn Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV tại đây./.

Tin mới nhất

Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 và Nghị định...(28/02/2024 12:40 CH)

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo...(23/01/2024 8:41 SA)

Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra...(15/01/2024 6:25 SA)

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...(02/01/2024 2:22 CH)

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý...(11/12/2023 6:33 SA)

Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí phân loại, điều kiện...(04/12/2023 6:38 SA)

Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định...(30/11/2023 7:28 SA)

Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/11/2023 12:44 CH)

°
65 người đang online