Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 16 - 11 - 2023
100%

 

Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, 32 vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Tải Thông tư tại đây: f88f85f1261dd7bdThông tư 11.pdf

Tin mới nhất

Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 và Nghị định...(28/02/2024 12:40 CH)

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo...(23/01/2024 8:41 SA)

Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra...(15/01/2024 6:25 SA)

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...(02/01/2024 2:22 CH)

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý...(11/12/2023 6:33 SA)

Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí phân loại, điều kiện...(04/12/2023 6:38 SA)

Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định...(30/11/2023 7:28 SA)

Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/11/2023 12:44 CH)

°
94 người đang online