Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông tư 01/2023/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

Đăng ngày 03 - 11 - 2023
100%

 

Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

1. Danh mục 24 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra bao gồm:Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra;

  1.1.Thanh tra viên chính về công tác thanh tra;

  1.2.Thanh tra viên về công tác thanh tra;

  1.3. Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra;

  1.4.Chuyên viên chính về công tác thanh tra;

  1.5. Chuyên viên về công tác thanh tra;

  1.6.Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn…

2. Các nội dung mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra, gồm:

  2.1 Tên vị trí việc làm;

  2.2. Mục tiêu vị trí việc làm;

  2.3. Các công việc và tiêu chí đánh giá;

  2.4. Các mối quan hệ trong công việc;

  2.5. Phạm vi quyền hạn;

  2.6. Các yêu cầu về trình độ, năng lực.

3. Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch công chức cho đến khi có hướng dẫn mới.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2023

Tải Thông tư tại đây:Thông tư 01 TTCP.pdf

Tin mới nhất

Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/11/2023 12:46 CH)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại...(22/11/2023 1:07 CH)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại...(16/10/2023 10:21 SA)

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

°
452 người đang online