Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2023 TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 24 - 10 - 2023
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/2/2023 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên năm 2023, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2023 cho 30 học viên là công chức là lãnh đạo cấp phòng được quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và 30 học viên là cán bộ, công chức là lãnh đạo cấp phòng, cấp xã được quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Trường Ban Tổ chức; đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Lê Phương Thuý, Phó Trưởng ban Ban Quản lý bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, Sở Nội vụ; các đồng chí là giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia cùng toàn thể các học viên.

Tại khóa học các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về kỹ năng tổ chức kiểm tra, thanh tra ngành, lĩnh vực ở địa phương; phân cấp, phân quyền trong hành chính nhà nước; kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng quản lý tài chính… Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên cập nhật và trang bị kiến thức, các kỹ năng quản lý, điều hành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp sở, huyện nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được đảm nhiệm và quy hoạch. Đồng thời nâng cao kỹ năng định hướng, phát triển nguồn nhân lực của địa phương, tạo cơ hội tìm giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý điều hành để nâng cao sự phát triển bền vững của tập thể.

Đồng chí Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng,

Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp học đồng chí Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, đây là hai chương trình bồi dưỡng quan trọng được Học viện Hành chính quốc gia xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành vào tháng 6/2022 dành cho lãnh đạo cấp sở, cấp huyện và người được quy hoạch lãnh đạo cấp sở, cấp huyện các địa phương. Mục đích khóa học nhằm trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần giúp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, quản lý điều hành trong thực thi công vụ, đồng thời hoàn chỉnh các điều kiện chuẩn hóa và quy hoạch theo chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ lớp bồi dưỡng

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc gia trong tình hình mới; đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, khoa học, kỹ thuật phát triển và nhiệm vụ ngày càng nặng lề hơn, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tinh giản như hiện nay đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức liên tục nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và để thực hiện công tác quy hoạch gắn với sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để bổ nhiệm, bầu cử trong các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn tới. Năm 2023, lần đầu tiên Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ quan, đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương tại tỉnh, các đồng chí học viên phải nhận rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các Thầy, cô giáo là những giảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và giàu tâm huyết của Học viện Hành chính Quốc gia, tìm đọc thêm tài liệu để mở mang kiến thức, tiếp nhận thêm thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc của mình tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với cuộc sống sinh động. Đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ.

Tại buổi Khai giảng đại diện học viên 02 lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2023 phát biểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, ý chí quyết tâm học tập để khoá bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất.

Phòng CCVC

Tin mới nhất

HỌP HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN...(17/10/2023 8:36 SA)

Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở năm 2023(11/09/2023 2:29 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ TẠI...(30/06/2023 4:07 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,...(28/06/2023 6:49 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ bỏ thi, xét thăng hạng viên chức(16/06/2023 6:30 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có chính sách đãi ngộ vượt trội với nhân tài(15/06/2023 6:32 SA)

Ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ...(20/05/2023 2:18 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng(11/05/2023 5:36 CH)

°
143 người đang online