Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch thực hiện công tác hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2023

Đăng ngày 28 - 09 - 2023
100%

 

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về " Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hiệ mới"; Kế hoạch hành động số 124/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/98/2018 của Thủ tướng Chính phủ và để đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế về kinh tế của tỉnh trong năm 2023.  Ngày 14/02/2023, Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BHNKTQT về thực hiện công tác hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2023. Trong Kế hoạch cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: 
- Công tác thông tin tuyên truyền
- Công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT
- Hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư
- Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm
- Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
- Công tác đảm bảo an ninh kinh tế
Nội dung chi tiết kế hoạch xem File đính kèm dưới đây: 
KH thực hiện công tác hội nhập kinh tế, quốc tế năm 2023.pdf

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm tra tại Sở Xây...(11/08/2023 10:13 SA)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH...(06/06/2023 3:06 CH)

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2023 TẠI TỈNH HƯNG YÊN(29/05/2023 9:00 CH)

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp thống nhất trình UBND tỉnh ban hành Đề án xác định Chỉ số năng lực...(11/05/2023 2:56 CH)

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với các địa phương(20/04/2023 9:33 SA)

Tập huấn về triển khai mô hình "Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp"(28/03/2023 1:54 CH)

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với các địa phương(06/02/2023 3:40 CH)

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2022(27/12/2022 2:44 CH)

°
308 người đang online