Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

HỌP HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

Đăng ngày 17 - 10 - 2023
100%

 

Căn cứ Đề án số 102/ĐA-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023;

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: số 2026/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); số 2029/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Ban Giám sát).

Chiều ngày 16/10/2023, tại phòng họp 1.17 trụ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng thi đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023 (Kỳ thi). Dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, các đại biểu nghe ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi triển khai tổ chức Kỳ thi. Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ có ý kiến về chỉ tiêu nâng ngạch, thăng hạng và nội dung Đề án theo đúng quy định. Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tổng số chỉ tiêu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 đã được Bộ Nội vụ thống nhất và tổng hợp kết quả rà soát cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi kỳ thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, Giám đốc Sở Nội vụ cũng báo cáo nội dung dự kiến các nhiệm vụ tham mưu tiếp theo để Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo đúng quy định.

Tại cuộc họp, Hội đồng thi đã thảo luận, thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; thống nhất hình thức, nội dung, thời gian, nội quy, địa điểm tổ chức thi; một số công việc triển khai tiếp theo của Hội đồng để chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện khác nhằm bảo đảm cho việc tổ chức thi an toàn, hiệu quả theo quy định.

(Toàn cảnh buổi họp của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính

từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu các thành viên của Hội đồng thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi triển khai thực hiện các nhiêm vụ của Hội đồng thi theo quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng  hạng viên chức để tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023 công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật./.

Phòng Công chức viên chức

Tin mới nhất

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI...(24/10/2023 2:08 CH)

Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở năm 2023(11/09/2023 2:29 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ TẠI...(30/06/2023 4:07 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,...(28/06/2023 6:49 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ bỏ thi, xét thăng hạng viên chức(16/06/2023 6:30 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có chính sách đãi ngộ vượt trội với nhân tài(15/06/2023 6:32 SA)

Ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ...(20/05/2023 2:18 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng(11/05/2023 5:36 CH)

°
259 người đang online