Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
100%

 

Ngày 13/10/2023, thừa uỷ quyền của đồng chí Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 11/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hưng Yên phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu.

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ gồm có: đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra. Về phía Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu gồm có: đồng chí Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu, đồng chí Lê Thành Công, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị và các đồng chí Lãnh đạo, viên chức thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, đồng chí Quách Thị Lan Phương, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ công bố toàn văn Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 11/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra. Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn, phương pháp, lịch làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Công, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu, báo cáo kết quả  thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu nhất trí với các nội dung tại Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp chặt chẽ với Đoàn cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ quán triệt nội dung, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra chuyên ngành Nội vụ; đồng thời, đề nghị Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác hồ sơ, tài liệu, tránh làm ảnh hưởng đến thời gian thanh tra và tiến độ cuộc thanh tra. Yêu cầu Đoàn thanh tra tổ chức thực hiện nội dung thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chính xác, dân chủ, khách quan và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra, quản lý thông tin, tài liệu đúng quy định./.

Tin mới nhất

Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...(29/11/2023 12:46 CH)

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại...(22/11/2023 1:07 CH)

Thông tư 01/2023/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ...(03/11/2023 7:18 SA)

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

°
224 người đang online