Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật chuyên ngành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
100%

 

Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh, Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên trong Khối thi đua và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ).

 

Phát huy những kết quả đã đạt được của các năm trước, khắc phục các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các thành viên trong Khối thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tích cực chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch trên lĩnh vực công tác được giao; tổ chức Hội thao tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên giữa các đơn vị thành viên trong Khối.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tùng Lâm, Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh - Trưởng Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật chuyên ngành năm 2022 một lần nữa đánh giá cao thành tích của các đơn vị trong Khối đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong thời gian tới như tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối thi đua…

Ảnh hội nghị tổng kết

Hội nghị cũng đã bình xét, đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2022 với các nội dung như sau: Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Công thương; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Sở Xây dựng; đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị cũng đã bầu và thống nhất suy tôn Trưởng, Phó Khối thi đua năm 2023: Trưởng Khối - Sở Giao thông Vận tải, Phó Khối - Sở Công thương./.

 

Phạm Thị Huyền, Ban Thi đua - Khen thưởng.

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen...(15/09/2023 3:21 CH)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(11/08/2023 2:57 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp(11/08/2023 8:23 SA)

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển...(26/07/2023 3:14 CH)

Khối thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023...(25/07/2023 4:42 CH)

HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”(24/07/2023 10:18 SA)

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY...(18/07/2023 8:32 SA)

Cụm thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6...(14/07/2023 2:31 CH)

°
224 người đang online