Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đăng ngày 30 - 08 - 2022
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 01/3/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Quyết định số 12/QĐ-HĐTĐKT ngày 18/8/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại: Sở Khoa học Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Văn Giang, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Hưng Yên.

Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021, gồm các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; Việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua; Công tác khen thưởng; Công tác trích lập, quản lý và sử dụng Qũy thi đua, khen thưởng; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng. Trực tiếp kiểm tra hồ sơ khen thưởng theo thẩm quyền, cấp tỉnh, cấp Nhà nước được quản lý theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng 02 năm 2020, 2021 và cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra:

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

                                                     Đoàn kiểm tra làm việc tại Hội Nông dân tỉnh.

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen...(15/09/2023 3:21 CH)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(11/08/2023 2:57 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp(11/08/2023 8:23 SA)

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển...(26/07/2023 3:14 CH)

Khối thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023...(25/07/2023 4:42 CH)

HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”(24/07/2023 10:18 SA)

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY...(18/07/2023 8:32 SA)

Cụm thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6...(14/07/2023 2:31 CH)

°
37 người đang online