Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Đăng ngày 03 - 08 - 2022
100%

 

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NC ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ nêu trên và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2022, để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định (các dự thảo văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ https://sonv.hungyen.gov.vn/portal/Pages/default.aspx).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Du thao To trinh trinh CP ve ND thay the ND45.pdf

DU THAO ND LAN 6.pdf

Tin mới nhất

Công văn số 727/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án...(05/06/2023 9:25 SA)

Về việc góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế(08/11/2022 7:24 SA)

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân...(30/09/2022 8:00 SA)

Công văn 693/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh...(21/06/2022 2:56 CH)

Công văn số 677/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết...(20/06/2022 3:19 CH)

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí...(09/06/2022 3:26 CH)

Công văn số 1627/SNV-TĐKT ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về...(14/12/2021 1:54 CH)

Công văn số 1623/SNV-TCBC ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ...(13/12/2021 2:43 CH)

°
17 người đang online