Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 07 - 07 - 2022
100%

 

          Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          Sáng ngày 05/7/2022, tại cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ Hưng Yên do đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyên ngành Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định

          Dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở và Đoàn Thanh tra; về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc điều hành, các đồng chí lãnh đạo, công chức thuộc Văn phòng Sở và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Tại Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức, viên chức tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời, nhất trí với các nội dung tại Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn phối hợp làm việc cùng Đoàn Thanh tra.

Ảnh: Đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đúng nội dung trong Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, phối hợp để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh: Đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

          Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ; đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Tin mới nhất

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ(27/03/2023 3:22 CH)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 2:08 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tiên Lữ(01/03/2023 2:30 CH)

°
131 người đang online