Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2022

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
100%

 

Thực hiện các Kế hoạch của Sở Nội vụ: số 15/KH-SNV ngày 27/01/2022 về công tác của ngành Nội vụ Hưng Yên năm 2022; số 18/KH-SNV ngày 15/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ năm 2022; Kế hoạch số 60/KH-SNV ngày 29/6/2022 của Sở Nội vụ về tập huấn phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2022. Ngày 25/7/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh thanh tra Sở Nội vụ, báo cáo viên pháp luật tỉnh và 135 công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu, tích cực thảo luận, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết hiệu quả những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Ảnh: Đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, báo cáo viên pháp luật tỉnh phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản, các điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và 04 Nghị định liên quan; đây là những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung; đồng thời, là hành lang pháp lý để đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng, thực thi nhiệm vụ.

Ảnh: Đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, báo cáo viên pháp luật tỉnh

Bên cạnh đó, Hội nghị còn dành thời gian để công chức, viên chức tham gia trao đổi, thảo luận, phản ánh, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật và các Nghị định liên quan,...qua đó, đã được báo cáo viên tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể./.

Tin mới nhất

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ(27/03/2023 3:22 CH)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 2:08 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tiên Lữ(01/03/2023 2:30 CH)

°
322 người đang online