Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm

Đăng ngày 09 - 06 - 2022
100%

 

Thực hiện Công văn số 2339/BNV-TCBC ngày 03/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Để có sở tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ về nội dung nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ và gửi nội dung tham gia về Sở Nội vụ chậm nhất vào 16h ngày 14/06/2022, để Sở tổng hợp, tham gia góp ý theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện.

Tải Công văn và Dự thảo văn bản lấy ý kiến tại đây: CV-tham gia vào VTVL.pdfCông văn của Bộ.rar

Tin mới nhất

Công văn số 727/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án...(05/06/2023 9:25 SA)

Về việc góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế(08/11/2022 7:24 SA)

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân...(30/09/2022 8:00 SA)

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP(03/08/2022 3:07 CH)

Công văn 693/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh...(21/06/2022 2:56 CH)

Công văn số 677/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết...(20/06/2022 3:19 CH)

Công văn số 1627/SNV-TĐKT ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về...(14/12/2021 1:54 CH)

Công văn số 1623/SNV-TCBC ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ...(13/12/2021 2:43 CH)

°
86 người đang online