Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn 693/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về Hội, Quỹ

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 21/4/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 429/SNV-TCBC đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quy định QLNN về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tỉnh Hưng Yên. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Sở Nội vụ đã hoàn thiện và đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia, góp ý đối với dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ, dự thảo Quyết định, Quy định QLNN về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tỉnh Hưng Yên của UBND tỉnh (lần 2).

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với dự thảo văn bản nêu trên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm, phối hợp./

Tải Công văn và Dự thảo tại đây: CV-SNV lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy định QLNN về hội, quỹ.pdfDự thảo TTr-SNV.docDự thảo Quy định QLNN về Hội, quỹ.doc

Dự thảo QĐ-UBND.doc

Tin mới nhất

Công văn số 727/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án...(05/06/2023 9:25 SA)

Về việc góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế(08/11/2022 7:24 SA)

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân...(30/09/2022 8:00 SA)

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP(03/08/2022 3:07 CH)

Công văn số 677/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết...(20/06/2022 3:19 CH)

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí...(09/06/2022 3:26 CH)

Công văn số 1627/SNV-TĐKT ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về...(14/12/2021 1:54 CH)

Công văn số 1623/SNV-TCBC ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ...(13/12/2021 2:43 CH)

°
3 người đang online