TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022

Đăng ngày 24 - 06 - 2022
100%

 

          Thực hiện các Kế hoạch: số 196/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022; số 72/KH-BCĐ ngày 12/4/2022 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề và tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022.

         Từ sáng ngày 15/6/2022, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho 790 học viên là công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

       Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, các chuyên đề gồm các nội dung về lý luận và thực tiễn về công tác cải cách hành chính.

    Hình ảnh Hội nghị tập huấn tại thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cừ và huyện Kim Động

          Tới dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại các lớp tập huấn, Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và của từng UBND cấp huyện, cấp xã. Qua đó, đồng chí cũng quán triệt rõ mục tiêu, yêu cầu của lớp tập huấn đối với các các giảng viên, học viên tham dự.

 

        Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội phát biểu khai mạc các Hội nghị

          Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề cải cách hành chính như: "Tổng quan cải cách hành chính nhà nước; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhà nước đối với cấp huyện, cấp xã"; "Cải cách thể chế"; "Cải cách thủ tục hành chính"; "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước"; "Cải cách công vụ về cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã"; "Cải cách tài chính công"; "Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số".


                    Hình ảnh Hội nghị tại Thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm và huyện Tiên Lữ

          Trong khuôn khổ Hội nghị, các học viên cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề về những vướng mắc, bất cập và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong thời gian tới, từ đó giúp đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ này được  bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Một số hình ảnh khác của các lớp tập huấn:

 

 

 

Tin mới nhất

Về việc phục vụ hội nghị triển khai công tác CCHC, PAPI, PCI 6 tháng cuối năm 2022(27/07/2022 8:59 SA)

Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...(02/07/2022 10:14 SA)

Công văn số 401/CCHC-VTLT ngày 15/4/2022 về việc thông báo tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng...(15/04/2022 1:34 CH)

SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2022(10/04/2022 2:27 CH)

Công văn số 1647/SNV-CCHCVTLT ngày 22/12/2021 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác...(23/12/2021 8:27 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(10/12/2021 1:55 CH)

Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ...(08/11/2021 11:11 SA)

Hội nghị giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh(07/10/2021 9:06 SA)

°
805 người đang online