THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN

Đăng ngày 02 - 06 - 2022
100%

 

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2022 cho Cục Thống kê Hưng Yên 01 chỉ tiêu công chức ngạch cán sự.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển dụng; hình thức; thời gian và nội dung thi tuyển, xét tuyển được quy định chi tiết tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 (và được đăng trên trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê Hưng Yên tại địa chỉ http://www.thongkehungyen.gov.vn/; Trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ http://hungyen.gov.vn/portal/Pages/thong-bao-moi.aspx); thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 17 giờ từ ngày 03/6 đến 29/6/2022 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Trân trong thông báo!

                                                                                                  Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        Đào Trọng Truyến

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (20/07/2022 10:44 SA)

Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP(28/02/2022 10:02 SA)

Hướng dẫn số 93/HD-SNV ngày 24/11/2021 của Sở Nội vụ về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng...(24/11/2021 4:28 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng (15/09/2021 8:54 CH)

Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi...(27/08/2021 11:12 SA)

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng của viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/08/2021 9:55 SA)

Thông tư 03 sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn với cán bộ, công chức,...(06/08/2021 9:04 SA)

Ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch...(06/08/2021 11:06 SA)

°
530 người đang online