Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN

Đăng ngày 02 - 06 - 2022
100%

 

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2022 cho Cục Thống kê Hưng Yên 01 chỉ tiêu công chức ngạch cán sự.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển dụng; hình thức; thời gian và nội dung thi tuyển, xét tuyển được quy định chi tiết tại Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 (và được đăng trên trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê Hưng Yên tại địa chỉ http://www.thongkehungyen.gov.vn/; Trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ http://hungyen.gov.vn/portal/Pages/thong-bao-moi.aspx); thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 17 giờ từ ngày 03/6 đến 29/6/2022 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Trân trong thông báo!

                                                                                                  Cục trưởng Cục Thống kê Hưng Yên

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        Đào Trọng Truyến

Tin mới nhất

Sở Nội vụ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng(11/05/2023 5:36 CH)

TỈNH HƯNG YÊN ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NỘI VỤ(25/04/2023 11:14 CH)

UBND TỈNH THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO QUY ĐỊNH (01/04/2023 2:44 CH)

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH TỔ CHỨC HỌP VỚI SỞ NỘI VỤ CHO Ý KIẾN CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG, KHÓ, PHỨC...(17/03/2023 9:34 CH)

Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức(06/03/2023 8:55 SA)

Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự...(03/01/2023 6:27 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức(03/01/2023 6:26 CH)

Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trung học...(09/12/2022 1:35 CH)

°
404 người đang online