Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
100%

 

 

Tải Thông báo và Mẫu phiếu dự tuyển tại đây: Thông báo.pdf;   Phiếu .pdf

Tin mới nhất

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị; công chức, viên chức và người lao động...(11/08/2022 9:56 SA)

Quyết định ban hành quy định sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm...(08/08/2022 2:19 CH)

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào...(02/08/2022 7:50 SA)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và Thông báo thí sinh không đủ điều...(01/08/2022 8:47 SA)

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống phần mềm Đánh giá, xếp loại chất lượng phòng, đơn vị,...(22/07/2022 9:43 SA)

Sở Nội vụ tổ chức họp triển khai Đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ hình thành từ năm 2015 trở về...(20/07/2022 2:33 CH)

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(19/07/2022 3:13 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị; công chức, viên chức và người lao động...(15/07/2022 9:14 SA)

°
838 người đang online