Công văn số 676/SNV-XDCQ ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý Quy định tạm thời bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
100%

 

; Thực hiện Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của HĐND tỉnh về kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh; Công văn số 456/UBND-NC ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND và Thông báo kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Nội vụ đã xây dựng 03 Dự thảo: (1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ cấp xã; (2) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với công chức cấp xã; (3) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.

Sở Nội vụ đề nghị UBND cấp huyện, các cơ quan đơn vị nghiên cứu tham gia ý kiến vào nội dung các Dự thảo. Ý kiến tham gia của UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2022; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ: xdcq.nv@hungyen.gov.vn.

Tải Dự thảo các Quyết định và bản mô tả vị trí việc làm tại đây: Danh mục phụ lục VTVL không chuyên trách.docxDANH MỤC TÀI LIỆU ĐỀ ÁN.docDT QĐ cán bộ.docxDT QĐ công chức.docxDT QĐ không chuyên trách.docxBí thư Đảng ủy.docxBí thư Đoàn TNCS.docx;                                      Chủ tịch HĐND.docxChủ tịch Hội CCB.docxChủ tịch Hội ND.docxChủ tịch Hội PN.docxChủ tịch UBMTTQ.docxChủ tịch UBND.docxChi huy truong quan su.docDia chinh - Xay dung.docTaichinh-ketoan.docTu phap-hotich.docxVan hoa - xa hoi.docVanphongthongke.docx;  Vanphongthongke.docx;            1.1. VTVL Trưởng ban TC 26.5.docx1.2. VTVL Chủ nhiệm UBKT 26.5.docx1.3. VTVL Trưởng ban Tuyên giáo 26.5.docx1.4. VTVL Trưởng khối Dân vận 26.5.docx1.5. VTVL Trưởng đài truyền thanh 26.5.docx1.6. VTVL Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 26.5.docx1.7. VTVL Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 26.5.docx

 1.8. VTVL Chủ tịch Hội người cao tuổi 26.5.docx1.9. VTVL Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 26.5.docx1.10. VTVL Phó Chủ nhiệm UBKTĐU 26.5.docx1.11. VTVL Phó Chủ tịch UBMTTQ 26.5.docx1.12. VTVL Phó CT Hội LHPN 26.5.docx1.12. VTVL Phó CT Hội LHPN 26.5.docx1.13. VTVL Phó CT Hội Nông dân.docx1.14. VTVL Phó CT Hội Cựu chiến binh.docx1.15. VTVL Phó BT Đoàn TN.docx1.16. VTVL Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi.docx1.17. VTVL Nhân viên Thú y - Khuyến nông.docx1.18. VTVL Văn phòng Đảng ủy.docx1.19. VTVL Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 26.5docx.docx1.20. VTVL Ủy viên UBKT.docx1.21. VTVL Nhân viên Đài truyền thanh.docx2.1. Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố.do.6. Chi hội trưởng Hội Nông dân.docxcx2.2. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.docx2.3. Trưởng ban Công tác mặt trận.docx3.1. Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP.docx3.2. Phó Bí thư chi bộ.docx3.3. Công an viên ở thôn.docx3.4. Thôn đội trưởng.docx3.5. Nhân viên y tế ở thôn, tổ dân phố.docx; 3.6. Chi hội trưởng Hội Nông dân.docx3.7. Chi hội Người cao tuổi.docx3.8. Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh.docx;3.9. Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ.docx3.10. Bí thư Chi đoàn.docx3.11. Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ.docx4.1. Trưởng ban Bảo vệ dân phố.docx4.2. Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố.docx4.3. Tổ trưởng Bảo vệ dân phố.docx4.4. Tổ viên bảo vệ dân phố.docx.

Tin mới nhất

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân...(15/07/2022 2:35 CH)

Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện giáp ranh giữa tỉnh...(12/05/2022 3:56 CH)

Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh niên năm 2022(26/04/2022 4:25 CH)

Tổng hợp nội dung câu hỏi và trả lời tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và thanh niên...(14/04/2022 1:58 CH)

Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh...(30/03/2022 9:58 SA)

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022...(28/03/2022 11:33 SA)

Sở Nội vụ tiếp Đoàn làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố(24/09/2021 2:43 CH)

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND(24/09/2021 9:40 SA)

°
406 người đang online