Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tháng 5/2022

Đăng ngày 10 - 06 - 2022
100%

 

 

Tải Thông báo tại đây: 47.pdfPHụ lục 47.pdf

Tin mới nhất

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(13/01/2023 3:22 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao...(10/01/2023 10:22 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại của với đơn vị; công chức, viên chức và người lao động thuộc...(15/12/2022 9:35 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại của với đơn vị; công chức, viên chức và người lao động thuộc...(11/11/2022 7:12 CH)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại của với đơn vị; công chức, viên chức và người lao động thuộc...(14/10/2022 6:48 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại của với đơn vị; công chức, viên chức và người lao động thuộc...(14/09/2022 10:50 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị; công chức, viên chức và người lao động...(11/08/2022 9:56 SA)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị; công chức, viên chức và người lao động...(15/07/2022 9:14 SA)

°
247 người đang online