Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hưng Yên tăng 10 bậc xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 02 bậc xếp hạng Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021

Đăng ngày 25 - 05 - 2022
100%

 

                                                      Quang cảnh Hội nghị Công bố 

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị ngày 25/5/2022, điểm Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Hưng Yên năm 2021 là 88,34, xếp thứ 12/63, tăng 10 bậc so với năm 2020. Chỉ số SIPAS năm 2021, tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì thứ hạng cao so với cả nước với 92,07% (tăng 0,41%), xếp thứ 3/63, tăng 2 bậc so với năm 2020; Chỉ số hài lòng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 82,79% - 94,07% với giá trị trung vị là 87,02%.

                     Đại biểu Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị Công bố

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 đã đánh giá thực chất sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kết quả Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh Hưng Yên đã mạnh mẽ chuyển biến.

 Tuy nhiên, đây cũng là thách thức để Hưng Yên tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng tổng sắp trong những năm tiếp theo. Để tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng tổng sắp trong những năm tiếp theo các cấp, các ngành của tỉnh xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC. Triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các giải pháp về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính các cấp, cung ứng tốt nhất các dịch vụ hành chính công, phát huy vai trò và huy động sự vào cuộc của Nhân dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, cởi mở, tâm lý phấn chấn, lòng tin mạnh mẽ cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính và các nội dung của CCHC, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Tăng cường triển khai, thực hiện cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã và dịch vụ bưu chính công ích; kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi trường mạng.

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm tra tại Thanh...(21/08/2023 10:09 SA)

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với các địa phương(21/07/2023 4:06 CH)

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KHÁNH HÒA TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI...(13/09/2022 3:23 CH)

Tỉnh Hưng Yên được xếp trong nhóm cao nhất của cả nước về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính...(10/05/2022 1:57 CH)

ĐOÀN CÔNG TÁC SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN LÀM VIỆC VỚI IPA QUẢNG NINH(10/05/2022 4:43 CH)

Tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022(11/03/2022 2:22 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022(09/03/2022 3:04 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021(31/12/2021 10:24 SA)

°
125 người đang online