Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tỉnh Hưng Yên được xếp trong nhóm cao nhất của cả nước về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.

Đăng ngày 10 - 05 - 2022
100%

 

Theo kết quả công bố tại Hội nghị ngày 10/5/2022, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 được xác định theo 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 29 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành. Chỉ số PAPI năm 2021 khảo sát 15.833 công dân Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các kết quả phân tích từ trải nghiệm và đánh giá của người dân thể hiện qua các trục nội dung của chỉ số PAPI sẽ là kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, mà còn là căn cứ cho hệ thống chính quyền các cấp, các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

                                                        Hình ảnh tại Hội nghị 

Xếp hạng theo điểm số, năm 2021 tỉnh Hưng Yên xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh/thành với tổng điểm số là 45.366 điểm tăng 3.196 điểm so với năm 2020 (42.17 điểm), tăng 39 bậc so với năm 2020 (44/63 tỉnh/ thành).

Qua chấm điểm 8 nội dung chỉ số PAPI năm 2021, Hưng Yên có 4/8 trục nội dung trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất toàn quốc gồm: Tham gia của người dân ở cơ sở đạt 5.403 điểm, đứng thứ 5/63 tỉnh thành, tăng 0.092 điểm và tăng  9 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 14/63 tỉnh/thành), thấp hơn so 0.452 điểm so với tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước (Thanh Hóa 5.855 điểm); Công khai minh bạch đạt 5.859 điểm, đứng thứ 06/63 tỉnh/thành, tăng 0,668 điểm và tăng 35 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 41/63 tỉnh/thành); thấp hơn 0,392 điểm so với tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước (Bình Dương: 6,251 điểm); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7.54 điểm, đứng thứ 5/63 tỉnh/thành, tăng 0.717 điểm so với năm 2020 và tăng 30 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 35/63 tỉnh/thành); thấp hơn 0.606 điểm so với tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước (Bình Dương 8.146 điểm); Thủ tục hành chính công đạt 7.504 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh/thành, tăng 0.071 điểm và 19 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 25/63 tỉnh/thành); thấp hơn 0.261 điểm so với tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước (Vĩnh Phúc 7.765 điểm). Ngoài ra các trục nội dung khác cũng tăng điểm và bậc so với năm 2020 như: Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4.419 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh/ thành tăng 31 bậc so với năm 2020; Cung ứng dịch vụ công đạt 7.999 điểm, xếp thứ 14/63 tỉnh/ thành tăng 13 bậc so với năm 2020; Quản trị môi trường đạt 3.651 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh/ thành tăng 38 bậc so với năm 2020; Quản trị điện tử đạt 2.99 điểm, xếp thứ 21/63 tỉnh/ thành tăng 2 bậc so với năm 2020.

Kết quả này là sự phản ánh khách quan về các giải pháp đồng bộ mà tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai thời gian qua trong việc nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm tra tại Thanh...(21/08/2023 10:09 SA)

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với các địa phương(21/07/2023 4:06 CH)

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KHÁNH HÒA TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI...(13/09/2022 3:23 CH)

Hưng Yên tăng 10 bậc xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 02 bậc xếp hạng Chỉ...(25/05/2022 11:05 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN LÀM VIỆC VỚI IPA QUẢNG NINH(10/05/2022 4:43 CH)

Tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022(11/03/2022 2:22 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022(09/03/2022 3:04 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021(31/12/2021 10:24 SA)

°
40 người đang online