Tổng hợp nội dung câu hỏi và trả lời tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và thanh niên năm 2022

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
100%

 

Thực hiện Thông báo số 64/TB-VPUB ngày 08/4/2022 thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ đăng tải nội dung câu hỏi và trả lời như sau: TỔNG HỢP NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA UBND TỈNH VỚI THANH NIÊN.pdf

Tin mới nhất

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân...(15/07/2022 2:35 CH)

Công văn số 676/SNV-XDCQ ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý Quy định tạm thời bản mô tả và...(17/06/2022 2:32 CH)

Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện giáp ranh giữa tỉnh...(12/05/2022 3:56 CH)

Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh niên năm 2022(26/04/2022 4:25 CH)

Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh...(30/03/2022 9:58 SA)

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022...(28/03/2022 11:33 SA)

Sở Nội vụ tiếp Đoàn làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố(24/09/2021 2:43 CH)

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND(24/09/2021 9:40 SA)

°
876 người đang online