Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thủ tướng Chính phủ: Ngành Nội vụ tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đăng ngày 30 - 12 - 2022
100%

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của ngành Nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Chiều ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông các quy định pháp luật với các quy định của Đảng.

Bộ Nội vụ đã kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành; thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới; cải cách thủ tục hành chính trong các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng; tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương ở nước ngoài bước đầu đạt được kết quả, tạo động lực, khí thế, đổi mới về tư duy, nhận thức của học viên sau khóa học; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước các cấp gắn với thực hiện nghiêm văn hóa công vụ. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng; chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình nhằm góp phần đẩy mạnh tốc độ đô thị hoá. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật; chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo và đồng hành cùng dân tộc. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được đổi mới làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số của ngành; đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thông qua các hoạt động triển lãm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế... đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, bảo đảm kỷ cương, pháp luật. Công tác nghiên cứu khoa học, công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả có đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. Các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kinh nghiệm thực tiễn trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; …
 

Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong  năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, tình hình thế giới và trong nước biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, vượt khỏi dự báo, khó khăn, thách thức đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động, tích cực đồng hành của Quốc hội, sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thực hiện các giải pháp đồng bộ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật: dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát hiệu quả; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,5-8%; thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra; công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng; văn hóa – xã hội, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm, tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả rất quan trọng; uy tín, vị thế nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Thành công chung này, có đóng góp tích cực của Bộ, ngành Nội vụ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức toàn ngành đã chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, năm 2023, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi, do đó, ngành Nội vụ cần nắm chắc tình hình, xác định cơ chế, chính sách phù hợp để vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn ngành Nội vụ cần thống nhất, đoàn kết một lòng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo đạt hiệu quả.

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của ngành Nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành Nội vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực Nội vụ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cần tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống thể chế, chính sách phù hợp yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị của nền hành chính nhà nước các cấp nhất là tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn,  hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; giải quyết sớm những vấn đề khó khăn, vướng mắc cho cấp xã; đôn đốc tham mưu hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Hai là, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến công tác cán bộ, chính sách cán bộ; đổi mới cơ chế quản lý cán bộ; xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. 

Thủ tướng nhấn mạnh, “cán bộ phải có vào có ra, có lên có xuống, do đó phải sàng lọc, luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương, từ địa phương lên Trung ương, từ tỉnh này sang tỉnh kia, huyện này sang huyện kia và ngược lại; có khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân dám đổi  mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân; tham mưu xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng tài năng cho nền công vụ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trọng thực thi công vụ. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, “năm 2022, Bộ Nội vụ đã thực hiện nhiệm vụ này rất hiệu quả, nhất là việc sắp xếp tổ chức bên trong của các bộ, ngành. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhạy cảm”. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền giảm được 17 Tổng cục và các tổ chức tương Tổng cục, giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ; giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016… 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành trong trạng thái mới, rà soát lại các vướng mắc để có tham mưu xử lý kịp thời; đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng đề án đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII. 

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn tiếp theo; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn sau, đặc biệt cần nghiên cứu cơ chế đặc thù của các địa phương để sắp xếp phù hợp trên cơ sở chắc chắn, rõ ràng và hiệu quả, không cầu toàn, không nóng vội.

Bốn là, triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện; cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương nhằm xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thôi thúc cả hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, vận động các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo tham gia tích cực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về tổ chức hội; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Nội vụ nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Sáu là, toàn ngành Nội vụ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang hơn 77 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, công tác Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Hội nghị


Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ và toàn ngành Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo ngành Nội vụ cụ thể hóa ngay thành nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác năm 2023.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2022 đã kết thúc, đánh dấu một năm vượt khó vươn lên của toàn ngành  Nội vụ; kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để toàn ngành nỗ lực, quyết tâm vững bước vào năm 2023. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng, với niềm tin, khí thế mới, toàn ngành Nội vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Thanh Tuấn

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ(22/09/2023 3:35 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ(25/08/2023 10:32 SA)

Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6...(07/07/2023 6:06 CH)

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành(20/06/2023 6:24 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, chỉ đạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công...(07/04/2023 2:47 CH)

CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỨ BẢY XANH (02/04/2023 3:36 CH)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO SỞ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023(31/03/2023 8:29 CH)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2023-2028(31/03/2023 9:21 SA)

°
286 người đang online