Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Sở Nội vụ họp thống nhất chính sửa, bổ sung, hướng dẫn thực hiện phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức và cá nhân công chức, viên chức, người lao động theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 30 - 12 - 2022
100%

 

Thực hiện Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên. Để việc đánh giá, xếp loại nhanh chóng, công khai, minh bạch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp xây dựng phần mềm đánh giá và triển khai thí điểm tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 19/12/2022, thực hiện Công văn số 1784-CV/BTCTU ngày 12/12/2022 của Ban tổ chức tỉnh ủy về việc chạy thử phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên tại Sở Nội vụ, Sở đã tiến hành triển khai, thực hiện thí điểm tại phòng Công chức viên chức và Văn phòng Sở. Ngày 30/12/2022, Sở Nội vụ họp thống nhất chính sửa, bổ sung, hướng dẫn thực hiện phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã chủ trì, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về trách nhiệm, nhiệm vụ đối với tập thể Sở, cá nhân từng công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện việc đánh giá trên phần mềm theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức viên chức và người lao động Sở Nội vụ nghiêm túc triển khai thực hiện phần mềm đánh giá, xếp loại; nghiên cứu kỹ Quy định 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy. Gương mẫu, đi đầu, thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại trên phần mềm; đề xuất, chỉ ra những khuyết điểm để chỉnh sửa, bổ sung phần mềm đạt hiệu quả tối ưu khi triển khai trên toàn tỉnh. Cuộc họp diễn ra sôi nổi, ghi nhận nhiều ý kiến góp ý trên tinh thần xây dựng của công chức, viên chức trong cơ quan.

Một số hình ảnh tại cuộc Họp:

 

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023 (điều chỉnh)(08/09/2023 6:40 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023 của Sở Nội vụ (28/08/2023 9:09 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ(25/07/2023 9:18 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ(26/06/2023 7:00 SA)

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(01/06/2023 6:33 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023 của Sở Nội vụ(26/05/2023 10:08 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023 của Sở Nội vụ(28/04/2023 10:04 SA)

Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2024 của Sở Nội vụ(07/04/2023 10:13 SA)

°
30 người đang online