Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 22 - 12 - 2022
100%

 

Ngày 20/12, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên thuộc các đơn vị trong Khối và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức Hội, Đoàn thể tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm chương trình, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để nâng cao vai trò của tổ chức mình trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy hiệu quả hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người đoàn viên, hội viên, người lao động… góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tiêu biểu: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phối hợp tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã chăm lo và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chăm lo cho người lao động gần 37 tỷ đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Hưng Yên giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, giúp 5.814 phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức như: cho vay vốn, tập huấn, hỗ trợ tư liệu sản xuất...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động. Tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra của mỗi đơn vị trong khối, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp hướng dẫn đoàn viên, hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo; an sinh xã hội, cải cách hành chính...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương biểu dương kết quả các đơn vị trong Khối đã đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Trong thời gian tới, các đơn vị trong khối bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để triển khai thực hiện; bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, làm tốt công tác tập hợp, thu hút hội viên, đoàn viên, chăm lo cho đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình...

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong trào thi đua của Khối năm 2022. Các đơn vị đã thống nhất suy tôn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm nhiệm vị trí Trưởng khối và Hội Nông dân tỉnh làm Phó Trưởng khối thi đua MTTQ và các hội, đoàn thể tỉnh năm 2023; đồng thời tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023./.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

 

 

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen...(15/09/2023 3:21 CH)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG...(11/08/2023 2:57 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp(11/08/2023 8:23 SA)

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển...(26/07/2023 3:14 CH)

Khối thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023...(25/07/2023 4:42 CH)

HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”(24/07/2023 10:18 SA)

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY...(18/07/2023 8:32 SA)

Cụm thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6...(14/07/2023 2:31 CH)

°
37 người đang online