Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị để thống nhất một số nội dung về vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2022 - 2025

Đăng ngày 02 - 12 - 2022
100%

 

Sáng ngày 01/12/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị để thống nhất một số nội dung về vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2022 - 2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế; Giám đốc và viên chức trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Việc thực hiện xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế là cần thiết, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi được UBND tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định.

Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm. Theo đó, khi triển khai thực hiện các Trung tâm Y tế cấp huyện gặp một số khó khăn như: Lực lượng bác sĩ của các Trung tâm Y tế còn thiếu nên việc bố trí bác sĩ thực hiện nhiệm vụ y tế trường học tại các xã, phường, thị trấn đã thực hiện giải thể Trạm Y tế gặp nhiều khó khăn; yêu cầu về chức danh nghề nghiệp đối với Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã là bác sĩ (hạng III) vì hiện nay, chỉ có một số Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã đã được bổ nhiệm là y sĩ hoặc tương đương (hạng IV), việc đào tạo nâng cao trình độ lên bác sĩ đối với đội ngũ viên chức y tế cơ sở nói chung và Trạm trưởng Trạm Y tế cấp xã nói riêng còn hạn chế, ... Vì vậy, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố dự họp đều có ý kiến đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu ghi nhận một số ý kiến đề xuất của các đại biểu và đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định.

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ(22/09/2023 3:35 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ(25/08/2023 10:32 SA)

Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6...(07/07/2023 6:06 CH)

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành(20/06/2023 6:24 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, chỉ đạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công...(07/04/2023 2:47 CH)

CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỨ BẢY XANH (02/04/2023 3:36 CH)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO SỞ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023(31/03/2023 8:29 CH)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2023-2028(31/03/2023 9:21 SA)

°
94 người đang online