Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiểm điểm tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ và cá nhân cấp ủy năm 2022

Đăng ngày 16 - 12 - 2022
100%

 

Thực hiện các Hướng dẫn: Số 09-TU/HD ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; số 10-HD/ĐUK ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về kiểm điểm, đánh giá xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy, cơ quan Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiểm điểm tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ và cá nhân cấp ủy năm 2022.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Quang Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Sở; Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, theo dõi Đảng bộ Sở Nội vụ. 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Sở cùng tập thể Lãnh đạo Sở luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Đảng bộ, cơ quan Sở; kịp thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết, các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên, công chức, viên chức.

Trên cơ sở định hướng, các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, các chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ đã chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch công tác với 149 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên trong năm 2022; đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung các nhiệm vụ mới, phát sinh được cấp có thẩm quyền giao trong các thông báo, kết luận xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng, quý của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở. Phân công nhiệm vụ, xác định rõ thời hạn xử lý, giải quyết, sản phẩm công việc cụ thể tới từng đơn vị, công chức, viên chức, ngươi lao động đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng tham mưu đối với các nhiệm vụ cấp trên giao và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao, trong năm 2022 tập thể Lãnh đạo Sở đã tham mưu, hoàn thành 100% nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và hơn 6000 nhiệm vụ phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy,UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Chỉ thị, 04 Đề án, 29 Kế hoạch, 05 văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ và hàng trăm văn bản chỉ đạo, điều hành khác. Tính đến 31/11/2022, Sở Nội vụ đã ban hành 3.435 văn bản, trong đó 894 báo cáo, tờ trình lên cơ quan cấp trên, hơn 20 văn bản hướng dẫn chuyên ngành và nhiều văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong năm 2022.

Thay mặt Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Lê Quang Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để phát triển cơ quan ngày càng vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chỉ đạo bộ phận Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Sở hoàn thiện hồ sơ và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh theo quy định.

 

 

 

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ(22/09/2023 3:35 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ(25/08/2023 10:32 SA)

Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6...(07/07/2023 6:06 CH)

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành(20/06/2023 6:24 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, chỉ đạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công...(07/04/2023 2:47 CH)

CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỨ BẢY XANH (02/04/2023 3:36 CH)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO SỞ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023(31/03/2023 8:29 CH)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2023-2028(31/03/2023 9:21 SA)

°
19 người đang online