Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị để trao đổi, thảo luận về một số nội dung có liên quan đến việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 29 - 11 - 2022
100%

 

Chiều ngày 28/11/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị để trao đổi, thảo luận về một số nội dung có liên quan đến việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Dự hội nghị có Lãnh đạo các phòng: Tổ chức, biên chế; Công chức, viên chức; Xây dựng chính quyền và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng được quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và được tỉnh Hưng Yên triển khai tại Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Trong đó, có nội dung: đến năm 2021 giảm tối thiểu bình quân toàn tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức kế toán, thư viện-thiết bị, thiết bị, thí nghiệm các trường mầm non trong các trường phổ thông. Đến nay, tỉnh đã đạt được mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu bình quân toàn tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 còn nội dung sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục của tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu mà Chương trình số 24-CT/TU đã đề ra, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/11/2022 triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở thành trường liên cấp trên cùng địa bàn cấp xã giảm 16 trường  so với năm 2021 (đạt 2,5%), tiến tới giảm tối thiểu 10% vào năm 2025.

Về việc sắp xếp viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm tại các cơ sở giáo dục của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2956/UBND-NC ngày 02/11/2022 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm tại các cơ sở giáo dục của tỉnh.

Theo đó, để đảm bảo đến năm 2025 giải quyết dứt điểm số viên chức kế toán dôi dư và viên chức làm công tác thư viện - thiết bị, thiết bị thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, cơ cấu lại viên chức kế toán các trường mầm non, các trường tiểu học, các trường THCS công lập; sắp xếp, bố trí 01 viên chức kế toán thực hiện công việc kế toán 03 đơn vị (trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS) trên cùng địa bàn cấp xã theo hình thức kiêm nhiệm và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định (nếu có); rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức làm công tác thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm có trình độ đào tạo sư phạm trong các trường tiểu học, THCS của tỉnh để từng bước chuyển sang làm công tác giảng dạy khi có nhu cầu, có vị trí việc làm và viên chức đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác giảng dạy; đồng thời bố trí giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm.

Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc triển khai thực hiện sáp nhập các trường; sắp xếp viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm. Theo đó, khi triển khai thực hiện chủ trương này, các huyện, thị xã, thành phố gặp phải không ít khó khăn, vì hầu như không có vị trí việc làm để bố trí đối với đội ngũ viên chức kế toán dôi dư và đa số đội ngũ kế toán có độ tuổi ngoài 40 nên không có ý định đi đào tạo, bồi dưỡng để thay đổi sang làm công việc giáo viên trong khi các huyện rất thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiểu học; hầu hết đội ngũ viên chức thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm đều đang giữ chức danh kỹ thuật viên nên nhiều trường hợp đã có trình độ đào tạo đại học sư phạm nhưng cũng không thăng hạng và chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên được. Nhiều viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm có nguyện vọng nghỉ tinh giản biên chế, nhưng vướng do không đảm bảo điều kiện nghỉ tinh giản biên chế theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ... Vì vậy, Lãnh đạo các phòng Nội vụ dự họp đều có ý kiến đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, văn bản chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên để các huyện, thị xã, thành phố sớm hoàn thành việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị, thí nghiệm theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu ghi nhận những ý kiến đề xuất của các Phòng Nội vụ và chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu với Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và đề xuất một số giải pháp mang tính căn cơ, đặc thù của tỉnh để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra.

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ(22/09/2023 3:35 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ(25/08/2023 10:32 SA)

Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6...(07/07/2023 6:06 CH)

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành(20/06/2023 6:24 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, chỉ đạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công...(07/04/2023 2:47 CH)

CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỨ BẢY XANH (02/04/2023 3:36 CH)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO SỞ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023(31/03/2023 8:29 CH)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2023-2028(31/03/2023 9:21 SA)

°
171 người đang online