Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
100%

 

          Sáng ngày 02/11/2022, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ Hưng Yên, Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ do đồng chí Quách Thị Lan Phương, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Ảnh: đồng chí Quách Thị Lan Phương, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra

          Dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; về phía Trung tâm Lưu trữ lịch sử có đồng chí Trương Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử và các đồng chí Lãnh đạo, viên chức thuộc Trung tâm.

          Tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực tiếp báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử: đồng thời, nhất trí với các nội dung tại Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ; giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn phối hợp làm việc cùng Đoàn thanh tra.

Ảnh: đồng chí Trương Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử phát biểu tại Hội nghị 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đúng nội dung trong Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra. Đề nghị Trung tâm Lưu trữ lịch sử quan tâm, phối hợp để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh: đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

          Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Quách Thị Lan Phương, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đề nghị Trung tâm Lưu trữ lịch sử cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ; đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin mới nhất

công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến(06/07/2023 6:27 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(02/07/2023 8:42 SA)

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023(30/06/2023 10:16 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN(09/06/2023 3:55 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ (13/04/2023 12:54 CH)

Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ(27/03/2023 3:22 CH)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 2:08 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tiên Lữ(01/03/2023 2:30 CH)

°
321 người đang online