Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Quyết định số 719/QĐ-SNV ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 01 - 11 - 2022
100%

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại tập thể, công chức, viên chức, người lao động...(27/12/2023 1:33 CH)

Quyết định ban hành danh mục, thời hạn, quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC) tại...(14/09/2023 6:54 SA)

Hướng dẫn quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động(25/06/2023 9:01 SA)

Quyết định số 1436/QĐ-SNV ngày 16/5/2023 sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên(18/05/2023 8:53 SA)

Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 03/02/2020 ban hành Quy chế làm việc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên(16/05/2023 9:55 SA)

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...(15/03/2023 1:59 CH)

Kế hoạch số 20/KH-SNV ngày 16/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở...(17/02/2023 9:32 SA)

Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 14/02/2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực ngành Nội vụ...(14/02/2023 9:03 SA)

°
99 người đang online